Ještě nemáte v domácí lékárničce pulzní oxymetr? Chyba! Z následujícího článku se dozvíte, proč by v ní neměl chybět. Dojde-li totiž k významnému poklesu kyslíku v krvi, může vám tento na pohled nenápadný přístroj zachránit život.

Pulzní oxymetr je speciální detektor sloužící k měření saturace v krvi (okysličení krve), měření tepu a zjištění indexu perfúze. Umísťuje se buď na prst či ušní lalůček, kde pomocí ultračerveného paprsku prosvítí tkáň. Senzor následně detekuje průchodnost paprsku a zobrazí úroveň prokrvení hemoglobinu kyslíkem.

Správné hodnoty saturace

U zdravého člověka se hodnoty saturace krve pohybují mezi 95 a 99 procenty. Senioři mívají saturaci nižší, zhruba 93 procent. Klesne-li na hodnotu nižší než 90 procent, je na místě zbystřit. Nízké hodnoty saturace v krvi mohou poukazovat na vážné onemocnění včetně nebeznečného viru COVID-19.

Zrádná hypoxémie

Hypoxémie, jak se oficiálně nazývá nedostatek kyslíku v krvi, může vést až k selhání životně důležitých orgánů v těle včetně mozku a jater, a tudíž i k brzké smrti. I proto je vhodné si hladinu kyslíku v pravidelných intervalech měřit, což je ostatně doporučováno každému, kdo má problémy s dýcháním. Astmatikům, pacientům s koronavirem, CHOPN (chronická obstrukční plicní choroba), ale také kardiakům a anemikům. Tito pacienti jsou hypoxémií ohroženi nejvíce.

Správné hodnoty tepové frekvence

Jakmile je hypoxémie detekovaná, je nutné kyslík do těla dopravit pomocí kyslíkového oxygenerátoru. I ten je možné používat v domácích podmínkách, tedy bez nutnosti hospitalizace v nemocnici. Pulzní oxymetry však poskytují i další informace, jako například měření tepové frekvence. Ta by se měla pohybovat okolo 72 úderů za minutu u mužů a 76 úderů u žen. U aktivních sportovců jsou tyto hodnoty běžně nižší a naopak stoupají při stresu či zátěži organismu. Sníží-li se tep pod 60, hovoříme o bradykardii, dojde-li naopak k jejímu zvýšení nad 90 tepů za minutu, dochází k tachykardii. Dále se při měření na oxymetru objeví tzv. perfuzní index. Ten pak udává podíl okysličené krve přicházející s každým novým srdečním tepem ku celkovému množství krve, které je již v končetině přítomno.

Oxymetr dále disponuje OLED displejem, má kompaktní velikost a k jeho používání stačí dvě alkalické baterie 1,5 V.

Součástí balení je přehledný návod k použití v češtině.