ZENCO system 

Ochranné pracovní prostředky - Bezpečnost práce - Požární ochrana - Hygiena- GDPR Ochrana osobních údajů - Revize - ADR

Ochranné prostředky ZENCO

Aktuálně máme skladem respirátory FFP2, FFP3, ústenky. dezinfekce, dávkovače dezinfekcí, rukavice, roušky

Respirátory FFP2
Ústenky
Ochranné štíty
Rukavice
Dávkovače dezinfekce
Dezinfekce

Nově - Korona virus, BOZP a hygiena

Informace MPSV ke koronaviru a pracovněprávním souvislostem 

  • - Primárně je nezbytné, aby se zaměstnanec seznámil s aktuálními pokyny a doporučeními Ministerstva zdravotnictví a orgánů ochrany veřejného zdraví.

  • - Zaměstnanec by měl s ohledem na ustanovení § 102 odst. 1 a § 106 odst. 4 zákoníku práce zaměstnavatele informovat o tom, že se vrátil z oblasti zasažené koronavirem. Zaměstnavatel je sohledem na povinnost předcházet rizikům z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci oprávněn vyzvat zaměstnance, aby se podrobil vyšetření u poskytovatele pracovnělékařských služeb, popř. registrujícího lékaře...  pokračovat zde

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Dodržovat zásady BOZP je jedna ze základních povinností podnikatele. Povinné školení, audity a prověrky Vám provedeme a ochráníme Vás a Vaše podnikání. Umíme BOZP pro všechny obory podnikání. 

Dále o službě ZENCO BOZP
 

PO

Požární ochrana

Dodržovat PO je povinnost každého podnikajícího subjektu, ať už je vlastník nemovitosti nebo v nájmu. Opět jsou povinná školení, preventivní požární prohlídky a revize. Vše pro Vás v platných termínech zajistíme.

Dále o službě ZENCO PO

HACCP

Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů

Pokud máte restauraci, kavárnu nebo vinárnu, jistě víte, že je HACCP pro Vás povinný. Tato povinnost se ale týká úplně všech podnikajících subjektů nakládajících s potravinami. Skladujete, převážíte nebo vyrábíte potraviny nebo potravinové doplňky? 

 Dále o službě ZENCO HACCP

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. Zajistíme Vám analýzu a také implementaci GDPR na míru. Zajistěte si vhodnou ochranu pro Vaši společnost. Vše na míru pro Vaší společnost. 

Dále o službě ZENCO GDPR

Kompletní servis bez starostí

Hlídáme termíny, vyřídíme Vaše povinnosti, zastoupíme Vás.

Naše služby by měly zajistit bezstarostný chod Vašeho podnikání. O povinnosti spojené se zákonnými povinnostmi BOZP, PO, GDPR a HACCP  se postaráme my. 

Zajistěte si konzultaci zdarma. Vše Vám rádi vysvětlíme. Naše řešení je přehledné, jednoduché a plně vyhovující všem zákonným povinnostem a předpisům.

Protection & Safety

Veškěré naše činnosti provádíme v souladu s certifikovaným systémem řízení kvality podle normy ISO 9001 a a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - OHSAS 18001.

Objednejte si nezávaznou konzultaci

10 let zkušeností

Máme desetiletou zkušenost v oblasti BOZP a PO. Čeká Vás kontrola? Kontaktujte nás zajistíme Vám hladký průběh kontroly, včetně zastupování.

Školení s garancí

Proškolíme BOZP a PO (vč. školení řidičů a první pomoci) s poradenskýmí službami a smluvními garancemi zákonné legitimity

Individuální přístup

Přizpůsobíme dokumentaci a školení konkrétnímu provozu dle Vašich individuálních podmínek. 

Máme osobní přístup, vyzkoušejte nás.

Jsme členem Komory BOZP a PO České republiky, která  je dlouholetým členem Hospodářské komory ČR, Českého svazu vědecko technických společností a od roku 2003 i členem Evropské sítě organizací sdružujících odborníky z oblasti BOZP - ENSHPO (European Network for Safety and Health Professional Organizations).¨

Umíme všechny obory

ZENCO služby poskytujeme ve všech oblastech a oborech.

ZENCO pro soukromé firmy

ZENCO ve zdravotnictví 

ZENCO pro státní správu, školy

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.